نماد اعتماد الکترونیکی

چنانچه در هر مورد نارضایتی از عملکرد فروشگاه دیده شود موارد را حتماً از طریق تلفن یا موبایل و یا ایمیل اعلام فرمایید و ما نیز متعهد هستیم در اولین فرصت موضوع را پی گیری کنیم تا رضایت شما حاصل گردد .